Reference - Přehled zakázek | PEN – projekty energetiky s.r.o.

Reference

Uvedené akce jsou náhodným výběrem z cca 400 akcí, zpracovaných každý rok.
Mimo uvedené vyjímky je investorem vždy ČEZ Distribuce, a.s.

2013
 • XV1121-22,Č.Třebová-Krasíkov-dvojité izolátorové závěsyRekonstrukce linky 110kV spočívající ve výměně izolátorových závěsů
 • ASSA ABLOY Rychnov n.Kn., rekonstr. nap. rozvodů 35kV a 1kVRekonstrukce rozvodů NN a VN, dále rekonstrukce hlavní rozvodny NN a VN, nová trafostanice.
 • Dubany - TS vn knn - FUERTANapojení nové lokality rodinných domů na distribuční síť
 • EURAC Hradec, s.r.o - rekonstrukce TSCelková rekonstrukce průmyslové trafostanice 6/0,4kV
 • Lískovec – Biocel, oprava V 607 – 608Rekonstrukce linky 110kV spočívající v novém nátěru stožárů a celkové opravě betonových základů
 • Odb.Bruntál – Bruntál, oprava V5606 – 599Rekonstrukce linky 110kV spočívající v novém nátěru stožárů a celkové opravě betonových základů
 • OZ Žižkov - rozvody elektro VN, NN a TSDokumentace pro Územní řízení pro napojení nové lokality rodinných domů na distribuční síť
 • Pardubice K Vinici - TS kvn knn - SMPZajištění napájení revitalizovaného parku Vinice v Pardubicích
 • Pardubice Ohrazenice - vn - EASY POWERPřeložení kmenové linky 35kV zemním kabelem
 • TR Český Brod, kabelový přívod 22 kV, TVSZaústění kabelového vedení VN do rozvodny TR Český brod.
 • TS JC_95, p.č. 1530/9, k.ú. Hořice v PodkrkonošPasportizace stávající trafostanice, projednání a zajištění Ověření stavby na stavebním úřadu
 • TS NA_0004, p.č. 443/6, k.ú. NáchodPasportizace stávající trafostanice, projednání a zajištění Ověření stavby na stavebním úřadu
 • V1173-74-53, stožár č.30 Atmofix – opravaRekonstrukce linky 110kV spočívající v novém nátěru stožárů
 • V1214 Sušice-Vydra V1214/1261 st.č.142-st.č.127Rekonstrukce linky 110kV spočívající v novém nátěru stožárů a celkové opravě betonových základů
 • VN970 - řízení sítí DOV a DUSOZ - 35kVVybavení stávajících kmenových vypínacích míst dálkovým ovládáním a jeho začlenění do stávájícího řídícího systému provozovatele
 • Výstavba KGJ ve výtopně KD Králův DvůrZajištění stavebího povolení na vyvedení výkonu nové kogenerační jednotky do distribuční sítě. Obsahující kabelové vedení VN, rozvodnu VN,elektromotorické rozvody a provizorní napájení celého areálu.
2010
 • Libňatov - celková rekonstrukce nn a TS 768
 • Turnov, vedení VN a kabelová vedení VN - zaústění nové TR
 • Starý Rokytník - rekonstrukce VO
 • Rokytnice n.J. - Šp. Mlýn - kvn 2x35kV
 • Červený Újezd rekonstrukce venk. vedení NN
 • Nebužely VN 22 kV vývod z TR Mělník k UV 67
 • Holice, Staré Holice - rek. sítě nn
 • Přelovice, Křičeň, Sopřeč - VN 815 - ptákosedy
 • Teplárna Náchod - Tech. pomoc, řešení vyvedení výkonu 5,8MW (KA-Contracting, a.s. Praha)
 • Pastviny - SS35kV - Oprava budovy - vstupy 35kV
 • Podlíšťany -část.přel. vn 802 -EASYWATT
 • FVE EASYWATT NASAVRKY 3,00MWp. TS a přípojka VN (NWT a.s. Zlín)
 • VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec n.O., Rekonstrukce TS (VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec n.O)
 • Vlkov, VN377, FVE, ESWA s.r.o. - VN
 • Chrudim, Píšťovy - přeložka kvn - Tesco
 • Pardubice, Ohrazenice-přel. kvn a knn pro Metrostav
2009
 • Pardubice, Masarykovo nám. - knn - AFI EUROPE
 • Srnojedy - kvn, TS, knn - TEVO
 • Chrudim - průmyslová zóna kvn Jan Ficek
 • Pardubice,Masarykovo náměstí-přeložka kvn,knn
 • Starý Kolín – VN, kVN, CTSbb, kNN, NN pro ČOV
 • Holice - oprava VN966 - výměna UO 2487
 • Nový Bydžov, Změna napětí 10/35kV; TS 364 Nemocnice
 • Krytý bazén Kralicko, TS 22/0,4kV, přípojka VN (EVČ Pardubice)
 • FVE Rozstání - PS02 Trafostanice a přípojka VN (Alt Energie, s.r.o. Jevíčko)
 • Pardubice Višňovka - rek. kab. ved. NN - III. etapa
2008
 • Rozvoj výrobního závodu RONAL Jičín W15, F2.IO05 Venkovní rozvody VN (RONAL Jičín)
 • Výstavba nového závodu, JAN FICEK DŘEVOVÝROBA Chrudim, vstupní TS (Jan Ficek Dřevovýroba)
 • Technické zasněžení sjezdové trati, HNĚDÝ VRCH v Peci p. Sněžkou, TS ČS1, vedení VN a TS Javor (D&D ELEKTROMONT Vrchlabí)
 • EXCON Steel Hradec Králové, rekonstrukce rozvodny 6kV u SOT 325 (EXCON Steel Hradec Králové)
 • Jablonné n.O. R110/22kV; dozbrojení kobek č.1 a 20 (ČEZ Distribuce, a.s.)
2007
 • Brodek u Konice - TS pro VTE (S&M Jevíčko)
 • Hradec Králové, VE Orlice, Přezbrojení rozvodny 5kV na 10kV (1.Elektrárenská České Budějovice)
 • Ostřetín, bioplynová stanice - PS02 trafostanice, VN a NN rozvodna (EVČ Pardubice)
 • Nemocnice Chrudim, Rekonstrukce technol.vybavení TS 35/0,4kV (Nemocnice Chrudim)
 • Multifunkční sport. centrum Čáslav; TS a přípojka VN 22kV (Město Čáslav / Architep Hradec Králové)
 • OPTREX Vrchlabí, rekonstrukce TS 35/0,4kV, přípojka VN 35kV (D&D ELEKTROMONT Vrchlabí)
 • Ostrý Kámen, větrné elektrárny 1250kVA č.I, č.II a č.III; SO02 Přípojka VN (S&M Jevíčko)
 • Anenská studánka, VTE 4x1200kVA, SO03 trafostanice 22/0,69kV (S&M Jevíčko)
2006
 • Hradec Králové Kollárova; Dozbrojení trafostanice č.77 – Černigov (ČEZ Distribuce, a.s.)
 • Žíhárna – kovací linka; Přípojka VN a NN – Techn. úprav RO6kV a TS (Kovárna ZVÚ spol. s r.o.)
 • Hradec Králové, Bratří Štefanů 886, Trafostanice 35/0,4kV, 1 x 630 kVA (RENÉ, s.r.o. Hradec Králové)
 • Jilemnice, CUTISIN s.r.o. , TS 3x1000kVA; Nový Závod,Technologie TS (CUTISIN s.r.o. Jilemnice)
 • GEMEC Žacléř - Důl Jan Šverma Žacléř, Rekonstrukce TS 35/0,5/0,4 kV (GEMEC Žacléř)
2005
 • Jilemnice, CUTISIN s.r.o. K3HM Zvýšení kapacity; C9 Elektrozařízení (CUTISIN s.r.o. Jilemnice)

Informace o zakoupení

Spojíme se s Vámi do 2 pracovních dní.

Odeslat

Informace o prezentaci

Spojíme se s Vámi do 2 pracovních dní.

Odeslat