Domovská stránka | PEN – projekty energetiky s.r.o.

PEN – projekty energetiky, s.r.o.

O nás

Společnost PEN–projekty energetiky vznikla jako logické pokračování složky projekčních činností bývalých zaměstnanců společnosti VČE. Zakladatelé společnosti byli kmenovými zaměstnanci projekčního oddělení se zaměřením elektro. Po reorganizaci energetického podniku se zakladatelé rozhodli pro založení vlastní společnosti, která bude svým zaměřením a činností navazovat na předchozí projekční činnost spojenou s dlouholetou praxi v oboru.

V roce 2021 přesáhl počet kmenových zaměstnanců metu 30 pracovníků, kdy z tohoto počtu bylo přímo 20 odborníků v oblasti elektro. Díky této síle v odbornosti a specializaci se dokážeme zaměřit na široké spektrum zakázek počínaje těmi malými až po velké projekční celky.

Čím se zabýváme

Od založení společnosti v roce 2004 se specializujeme na projekční činnosti spojené s obnovou i údržbou distribuční soustavy a zařízení NN a VN v hladinách do 35kV.

Naše společnost se dále zaměřuje na projektování nových i rekonstrukci stávajících rozvodů veřejného osvětlení pro obce a města.

Nezbytnou součástí naší práce je i kompletní zajištění geodetických prací v části předprojektové, tak i zajištění činností spojených s částí realizační.

V návaznosti na dokončení prací spojených s tvorbou projektové dokumentace a následné realizace stavby zajištujeme i zápisy věcných břemen do katastru nemovitostí se všemi navazujícími úkony.

Informace o zakoupení

Spojíme se s Vámi do 2 pracovních dní.

Odeslat

Informace o prezentaci

Spojíme se s Vámi do 2 pracovních dní.

Odeslat